Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 26 czerwca 2017 r. w Teatrze Wielkim-Opery Narodowej należy potwierdzić w terminie do 16 czerwca br. poprzez rejestrację w formie elektronicznej. Brak rejestracji udziału w ślubowaniu uniemożliwi przygotowanie dla Państwa stosownych dokumentów.  

Więcej →

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Wynik pozytywny otrzymały 572 osoby, tj. 81,48% wszystkich zdających. Egzamin radcowski odbył się w dniach 28-31 marca br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. W Izbie warszawskiej do egzaminu przystąpiły 702 osoby. Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniem z […]

Więcej →

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2017 Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 26 […]

Więcej →

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2017 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 1, 2, 4, 8 i 11. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 3, 5 i 9 zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia br. […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że posiadanie i korzystanie z poniżej wskazanych publikacji podczas egzaminu radcowskiego spowoduje wykluczenie z egzaminu. 1. „Apelacja w postępowaniu karnym”. Dariusz Świecki; 2. „Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym”. Hanna Krysiak-Mączyk; 3. „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Małgorzata Manowska.

Więcej →