Informujemy, że koszt parkingu w EXPO XXI dla osób zdających egzamin to 4 zł za każdą rozpoczęta godzinę. W dniach 10 i 13 maja pobrany przy wjeździe bilet należy opłacić w parkomacie. W dniach 11 i 12 maja, ze względu na trwające w EXPO targi, cena biletów w parkomacie będzie wynosić 8 zł za pierwszą […]

Więcej →

Informujemy, że osoby zdające egzamin w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa mogą korzystać z parkingu w preferencyjnych cenach. Poniżej przekazujemy linki do zakupu biletów parkingowych online. Koszt biletu na cały dzień wynosi 15 zł. W przypadku dokonania płatności na miejscu, cena postoju wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę.   10.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1244&secretLinkKey=er10 11.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1245&secretLinkKey=er11 12.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1246&secretLinkKey=er12 […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. w następujących lokalizacjach: Centrum EXPO XXI, Hala nr 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa): Komisja Egzaminacyjna i Komisje Egzaminacyjne nr 2-5 – wejście główne Centrum Konferencyjne Legia Warszawa (ul. Łazienkowska 3, Warszawa)  Komisja Egzaminacyjna nr 6 – sala Silver Club Lewy (II piętro),  Komisja Egzaminacyjna nr […]

Więcej →

W załączeniu przekazujemy zaproszenie na bezpłatne szkolenie online z obsługi Lex-a w wersji jaka zostanie udostępniona na stanowiskach z dostępem do systemów informacji prawnej na egzaminie radcowskim w 2022 r. Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 Organizatorem szkolenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej →

Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z instrukcją obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującą na egzaminie radcowskim w 2022 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i przetestowanie aplikacji AZEP dostępnej w wersji demonstracyjnej (link poniżej). https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 26 marca 2022 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →

Opłata egzaminacyjna w 2022 r. wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych. Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2022 r.„

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej […]

Więcej →