Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 36(1) ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, wyznaczył dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r. Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-dodatkowego-terminu-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2020-r

Więcej →

Drodzy Aplikanci, Jak wiecie w związku z epidemią Covid-19 Rada OIRP w Warszawie podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu zajęć na prowadzonej przez nas aplikacji. Dziś z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości dowiedzieliśmy się także, że egzamin zawodowy w 2020 r. nie odbędzie się w planowanym dotychczas terminie. Obie decyzje podyktowane są wyłącznie troską o zdrowie Wasze, Waszych […]

Więcej →

Podczas egzaminu zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEX DVD oraz LEGALIS. Zapewnione będzie jedno stanowisko na około pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej publikujemy link do szkolenia online z obsługi LEX DVD, przygotowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer na potrzeby osób zdających egzamin radcowski w 2020 […]

Więcej →