Podczas egzaminu zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEX DVD oraz LEGALIS. Zapewnione będzie jedno stanowisko na około pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej publikujemy link do szkolenia online z obsługi LEX DVD, przygotowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer na potrzeby osób zdających egzamin radcowski w 2020 […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 8 lutego 2020 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, do 3 marca 2020 r. (wtorek) – osoby, które odbyły […]

Więcej →

Opłata za egzamin radcowski w 2020 r. wynosi 2080 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych). Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2020 r.”.

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 24 – 27 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn). 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne). 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – część […]

Więcej →