Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 9 lutego 2019 r. – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, do 5 marca 2019 r. – osoby, które odbyły aplikację radcowską […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 26 – 29 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn). 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne). 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00 – część […]

Więcej →

Opłata za egzamin radcowski w 2019 r. wynosi 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00- 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2019 r.”.

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla […]

Więcej →