Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na dzień:

  • 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
  • 26 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
  • 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego,
  • 28 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Poniżej podajemy link do ogłoszenia o egzaminie radcowskim:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2023-r