Opłata za egzamin radcowski w 2020 r. wynosi 2080 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem:imię i nazwisko zdającegoopłata za egzamin radcowski w 2020 r..