Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

do 3 lutego 2018 r. – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych
w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej

do 27 lutego 2018 r. – osoby, które odbyły aplikację radcowską
w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację radcowską

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie mogą składać dokumenty:
osobiście, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00, w dniu 3 lutego br. w godz. 10.00-14.00
pocztą, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa