Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób, które:

– ukończyły aplikację radcowską,
– przystępują z art. 25 ust. 2;

oraz wzór kwestionariusza osobowego dla osób z art. 25 ust. 2.

Załączniki