Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 28 – 31 marca 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO, ul. Prądzyńskiego 12/14.

28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).
29 marca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).
30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze).
31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 – część czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący:
15

Osoby z art. 36(1) ust. 1 uorp (po odbyciu aplikacji radcowskiej)

Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od WAS… – ŻYZ…

Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od SUP… – WAL…

Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od RYB… – SUŁ…

Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od PAJ… – RUT…

Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od MIK… – PAD…

Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od LEŚ… – MIG…

Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od KOR… – LAS…

Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od JEN… – KOP…

Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od FOL… – JAW…

Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od BUG… – FIL…

Komisja nr 11 – nazwiska zaczynające się od ADA… – BUC…

 

Osoby z art. 25 ust. 2 pkt. 1-6 uorp (bez odbycia aplikacji radcowskiej)

Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od WOJ… – ŻÓŁ…

Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od TRA… – WŁO…

Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od SKA… – ŚWI…

Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od PIH… – SCH…

Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od OLĘ… – PAW…

Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od MAJ… – NIE…

Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od KOR… – LEW…

Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od KAL… – KOŁ…

Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od GRA… – KAC…

Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od DĄB… – GOR…

Komisja nr 11 – nazwiska zaczynające się od ANT… – CZE…
Ponadto informujemy, że zdający będący osobą niepełnosprawną zdają przed Komisją Egzaminacyjna nr 8.