Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn).

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości.

Do Hali B wejściem B16 mogą wchodzić tylko osoby zdające egzamin. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na terenie Hali (w tym w strefie rejestracji).

20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).
21 marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).
22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze).
23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 – część czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący:

Osoby z art. 36(1) ust. 1 uorp (po odbyciu aplikacji radcowskiej)

Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od ADA… – BUK…

Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od CAB… – GAD…

Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od GAŁ… – JAŃ…

Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od JAR… – KOW…

Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od KRA… – MAJ…

Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od MAK… – OŁO…

Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od OWC… – RAC…

Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od RAD… – STR…

Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od STU… – WAW…

Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od WEN… – ŻYJ…

 

Osoby z art. 25 ust. 2 pkt. 1-6 uorp (bez odbycia aplikacji radcowskiej)

Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od ADA… – CHM…

Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od CIC… – JAK…

Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od JAR… – KIE…

Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od KLA… – KSI…

Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od KUP… – MAŚ…

Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od MIK… – PAW…

Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od PIE… – SCH…

Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od SKO… – SZP…

Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od SZT… – WĄS…

Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od WIE… – ŻOC…

 

Ponadto informujemy, że zdający będący osobą niepełnosprawną zdają przed Komisją Egzaminacyjna nr 6.