Uprzejmie informujemy, że posiadanie i korzystanie z poniżej wskazanych publikacji podczas egzaminu radcowskiego spowoduje wykluczenie z egzaminu.

1. „Apelacja w postępowaniu karnym”. Dariusz Świecki;
2. „Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym”. Hanna Krysiak-Mączyk;
3. „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Małgorzata Manowska.