Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 26– 29 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn).

26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).
27 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).
28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze).
29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 – część czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

W dniach egzaminu parking na terenie PTAK WARSAW EXPO jest bezpłatny. W załączeniu zamieszczamy plan organizacji ruchu.

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości.

Do Hali B wejściem B16 mogą wchodzić tylko osoby zdające egzamin. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na terenie Hali (w tym w strefie rejestracji).

Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący:

Osoby z art. 36(1) ust. 1 uorp (po odbyciu aplikacji radcowskiej)

Komisja egzaminacyjna – nazwiska od ABR… do CHOD…

Komisja nr 2 – nazwiska od CHOJ… do GIE…

Komisja nr 3 – nazwiska od GIL… do JAWORSKA

Komisja nr 4 – nazwiska od JAWORSKI… do KOZ…

Komisja nr 5 – nazwiska od KOŹ… do ŁUKASI…

Komisja nr 6 – nazwiska od ŁUKASZ…do NOW…

Komisja nr 7 – nazwiska od OCH… do RAC…

Komisja nr 8 – nazwiska od REJ… do SOS…

Komisja nr 9 – nazwiska od STA… do TYL…

Komisja nr 10 – nazwiska od TYS… do ZYŚ…

 

Osoby z art. 25 ust. 2 pkt. 1-6 uorp (bez odbycia aplikacji radcowskiej)

Komisja egzaminacyjna  – nazwiska od ADA… do DRA…

Komisja nr 2 – nazwiska od DRÓ… do GRU…

Komisja nr 3 – nazwiska od GUT… do KAW…

Komisja nr 4 – nazwiska od KAWI… do KOZI…

Komisja nr 5 – nazwiska od KOZŁ… do ŁAZ…

Komisja nr 6 – nazwiska od MAC… do MOT…

Komisja nr 7 – nazwiska od MUR… do PAW…

Komisja nr 8 – nazwiska od PIA… do SAK…

Komisja nr 9 – nazwiska od SKO… do WAS…

Komisja nr 10 – nazwiska od WAŻ… do ŻUK…

 

Załączniki