Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia br.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.
Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 10.00-17.00, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol nr II).

Załączniki

  • pdf K9 Wyniki
    Data dodania: 23 kwietnia 2019 08:44 Rozmiar pliku: 227 KB