Podczas egzaminu zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEX DVD oraz LEGALIS. Zapewnione będzie jedno stanowisko na około pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej.
Poniżej publikujemy link do szkolenia online z obsługi LEX DVD, przygotowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer na potrzeby osób zdających egzamin radcowski w 2020 r.
Ponieważ wersja LEX DVD nieznacznie różni się od wersji online, zachęcamy do obejrzenia instruktażu. Film pomoże w szybszej i łatwiejszej obsłudze programu w czasie egzaminów.
Link do szkolenia: https://vimeo.com/395104224/b3680672d9