Poniżej publikujemy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych.

Załączniki