Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki