W nawiązaniu  do komunikatu Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r., w załączeniu przekazujemy instrukcje ustawienia daty stanu prawnego w systemie Legalis i Lex DVD.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe wytyczne w sprawie korzystania ze stanowisk SIP są następujące:

„3.5  W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie również po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu”

 

 

Załączniki