Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnych Nr 3 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 czerwca br.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr 4, 5 i 6 zostaną opublikowane 23 lipca br. o godzinie 10.00.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr 2 i 8 zostaną opublikowane 27 lipca br. o godzinie 10.00.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.

Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 10.00-17.00, w Dziale Aplikacji Biura Rady (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol nr II).

Załączniki

  • pdf K1 wyniki kody
    Data dodania: 17 lipca 2020 08:17 Rozmiar pliku: 227 KB
  • pdf K3 wyniki kody
    Data dodania: 17 lipca 2020 08:17 Rozmiar pliku: 223 KB
  • pdf K7 wyniki kody
    Data dodania: 17 lipca 2020 08:17 Rozmiar pliku: 231 KB