Informujemy, że udział w ślubowaniu w Teatrze Narodowym w dniu 22 września br. oznacza akceptację zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w Teatrze oraz zgodę na złożenie oświadczenia o stanie zdrowia.  Wszystkie działania wynikają z oficjalnych wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny.

W załączeniu przekazujemy:

  1. Oświadczenie o stanie zdrowia, które należny wydrukować, wypełnić i złożyć w Teatrze w dniu ślubowania do specjalnie oznaczonych urn znajdujących się przy wejściu;
  2. Informację o przetwarzaniu danych uczestników ślubowania w 2020 r. oraz personelu Organizatora składających oświadczenie o stanie zdrowia;

Załączniki