Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 18 – 21 maja 2021 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).
19 maja 2021 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).
20 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze).
21 maja 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 – część czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.