Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki