Poniżej publikujemy Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Załączniki