Poniżej publikujemy Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej Nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki