Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4, 6 i 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr 1 i 5 zostaną opublikowane 21 czerwca br. o godzinie 10.00.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.

Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 10.00-17.00, w Dziale Aplikacji Biura Rady (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol nr II).

Załączniki

  • pdf Wyniki kody K4
    Data dodania: 18 czerwca 2021 11:41 Wielkość pliku: 245 KB
  • pdf Wyniki kody K6
    Data dodania: 18 czerwca 2021 11:42 Wielkość pliku: 238 KB
  • pdf Wyniki kody K9
    Data dodania: 18 czerwca 2021 11:42 Wielkość pliku: 241 KB