Opublikowany przez ABP

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.

Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 10.00-17.00, w Dziale Aplikacji Biura Rady (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol nr II).

Przypominamy, że osoby, które chcą wziąć udział w ślubowaniu zaplanowanym we wrześniu br., powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do
30 czerwca br., godz. 16.00 (decyduje data wpływu, a nie nadania).

Szczegółowe informacje w sprawie składania wniosków o wpis znajdują się w komunikacie z 11 czerwca br.

Załączniki

  • pdf Wyniki kody K1
    Data dodania: 21 czerwca 2021 09:53 Wielkość pliku: 247 KB
  • pdf Wyniki kody K5
    Data dodania: 21 czerwca 2021 09:53 Wielkość pliku: 240 KB