Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z instrukcją obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującą na egzaminie radcowskim w 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i przetestowanie aplikacji AZEP dostępnej w wersji demonstracyjnej (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r

Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wzory informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań i oświadczenia dostępne są w komunikacie „Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań” z dnia 23 marca br.