Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 8 i 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnych Nr 3 i 5 zostaną opublikowane 9 czerwca br. o godzinie 12.00.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4, 6 i 7 zostaną opublikowane 13 czerwca br. o godzinie 12.00.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.

Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 10.00-17.00, w Dziale Aplikacji Biura Rady (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol nr II).

Załączniki

  • pdf Wyniki K8 kody
    Data dodania: 3 czerwca 2022 11:57 Wielkość pliku: 238 KB
  • pdf Wyniki K9 kody
    Data dodania: 3 czerwca 2022 12:30 Wielkość pliku: 238 KB