27Poniżej publikujemy zmieniające Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie