Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki