Poniżej publikujemy zarządzenie zmieniające Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki