Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r

Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wzory informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań i oświadczenia dostępne są w komunikacie „Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań” z dnia 22 lutego br.