Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych nr 2-6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →