Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 1, 3, 4, 5, 6,7 8, 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia br. […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnej nr 9 zostaną opublikowane 23 kwietnia br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, […]

Więcej →