Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnej nr 9 zostaną opublikowane 23 kwietnia br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, […]

Więcej →