Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej. Z […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3, 6 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone przez publikację na stronie www.egzaminradcowski.pl oraz zostaną wywieszone w siedzibie Izby (przy wejściu do Działu Aplikacji) w następujących terminach: Komisja Egzaminacyjna – 27 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – 23 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – 20 maja 2024 r. o […]

Więcej →