Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej i dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 3, 5 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 […]

Więcej →