Dla ilu osób będzie udostępnione jedno stanowisko z systemem informacji prawnej?
Jedno stanowisko z systemem informacji prawnej i drukarką będzie przypadało na każde 5 osób.

Gdzie należy składać dokumenty o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego?
Dokumenty o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych w Warszawie:
• osobiście, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 10.00-16.00
• pocztą, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

Do kogo należy kierować wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego?
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy kierować do:
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie lub do Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Czy dokumenty związane z naborem na egzamin radcowski należy składać osobiście?
Dokumenty można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać pocztą.