Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 25 czerwca 2018 r. w Teatrze Wielkim-Opery Narodowej należy potwierdzić w terminie do 15 czerwca br. poprzez rejestrację w formie elektronicznej. Brak rejestracji udziału w ślubowaniu uniemożliwi przygotowanie dla Państwa stosownych dokumentów.  

Read More →

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2018 r. Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w […]

Read More →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn). Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości. Do Hali B wejściem B16 mogą […]

Read More →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 3 lutego 2018 r. – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do 27 lutego 2018 r. – osoby, które odbyły aplikację radcowską […]

Read More →

Opłata za egzamin radcowski w 2018 r. wynosi 1680 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych). Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00- 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2018 […]

Read More →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla […]

Read More →