Poniżej przekazujemy zaproszenia do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obsługi systemów informacji prawnej Lex i Legalis w wersjach dostępnych na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2023 r.

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 11 marca 2023 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →