Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z instrukcją obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującą na egzaminie radcowskim w 2022 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i przetestowanie aplikacji AZEP dostępnej w wersji demonstracyjnej (link poniżej). https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →