Ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Załączniki