Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w Hali nr 1 (Komisja Egzaminacyjna i dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 2, 3, 4, 5) i w Hali nr 3 (dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 6, 7 i 8) (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa). Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, wskazany jest […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI ,w Halach nr 1 i 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa).

Więcej →

Poniżej przekazujemy zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi systemu informacji prawnej Legalis w wersji dostępnej na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2024 r., które odbędzie się w poniżej wskazanych terminach: 26 marca 2024 r., godz. 17:00 3 kwietnia 2024 r., godz. 8:00 9 kwietnia 2024 r., godz. 17:00 16 kwietnia 2024 r., godz. […]

Więcej →

Poniżej przekazujemy zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi systemu informacji prawnej Lex w wersji dostępnej na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2024 r. Podczas egzaminu zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.Wersja ta różni się od standardowej wersji LEX-a, dlatego zapraszamy na bezpłatne szkolenie z jej obsługi. Bezpłatne […]

Więcej →

Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. […]

Więcej →

Informujemy, że z myślą o osobach zdających egzamin Wolters Kluwer Polska przygotował bezpłatny „LEX do egzaminu”, czyli dostęp do pakietu LEX Kancelaria Prawna Premium wraz z LEX Kompas Orzeczniczy. Jest to komplet materiałów przydatnych podczas nauki do egzaminu. W załączniku przekazujemy szczegółowe informacje na temat zawartości pakietu, który będzie aktywny 90 dni. Pakiet można zamówić […]

Więcej →

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote. Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 9 marca 2024 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →