Informujemy, że uroczystość Ślubowania Radców Prawnych, którzy zostali wpisani na listę radców prawnych uchwałą Rady OIRP w Warszawie z dnia 22 lipca br., odbędzie się we wtorek 7 września br., o godz. 11.00 w Teatrze Muzycznym Roma, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Program uroczystości obejmuje: otwarcie i powitanie, przemówienie Dziekana Rady OIRP w Warszawie, wystąpienia […]

Więcej →

Opublikowany przez ABP Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4, 6 i 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych […]

Więcej →

Opublikowany przez ABP Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. Wyniki […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych należy wrzucić w zamkniętej i podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Członkowskiego Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter), w godzinach 9.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Osoby, […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr […]

Więcej →

Informujemy, że zawiadomienia o egzaminie radcowskim zostały wysłane w dniu 4 maja br. Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14). Komisja Egzaminacyjna – Hala nr 1, wejście główne; Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – Hala nr 1, wejście „H”; Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – Hala […]

Więcej →

Przed aplikantami radcowskimi już wkrótce najważniejszy egzamin zawodowy. W tym roku wypada on w trudnym okresie pandemicznym, który dodatkowo potęguje stres i wymaga dużej mobilizacji. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, w związku z powyższym, wystosował apel, w którym zwraca się z prośbą, aby aplikanci w trosce o własne zdrowie, ale i w duchu odpowiedzialności za innych, szczególnie zadbali o siebie podczas tych ostatnich dwóch tygodni przed egzaminem. -Przeszliście już wszystkie etapy kształcenia i zdaliście […]

Więcej →