Drodzy Aplikanci, Jak wiecie w związku z epidemią Covid-19 Rada OIRP w Warszawie podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu zajęć na prowadzonej przez nas aplikacji. Dziś z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości dowiedzieliśmy się także, że egzamin zawodowy w 2020 r. nie odbędzie się w planowanym dotychczas terminie. Obie decyzje podyktowane są wyłącznie troską o zdrowie Wasze, Waszych […]

Więcej →

Podczas egzaminu zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEX DVD oraz LEGALIS. Zapewnione będzie jedno stanowisko na około pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej publikujemy link do szkolenia online z obsługi LEX DVD, przygotowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer na potrzeby osób zdających egzamin radcowski w 2020 […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →