Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2017 Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 26 […]

Więcej →

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2017 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 1, 2, 4, 8 i 11. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 3, 5 i 9 zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia br. […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że posiadanie i korzystanie z poniżej wskazanych publikacji podczas egzaminu radcowskiego spowoduje wykluczenie z egzaminu. 1. „Apelacja w postępowaniu karnym”. Dariusz Świecki; 2. „Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym”. Hanna Krysiak-Mączyk; 3. „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Małgorzata Manowska.

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, cyt. „Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu […]

Więcej →