Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 25 czerwca 2018 r. w Teatrze Wielkim-Opery Narodowej należy potwierdzić w terminie do 15 czerwca br. poprzez rejestrację w formie elektronicznej. Brak rejestracji udziału w ślubowaniu uniemożliwi przygotowanie dla Państwa stosownych dokumentów.  

Read More →

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2018 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 1, 3, 5, 6, 7 i 8. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień […]

Read More →

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2018 r. Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w […]

Read More →

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2018 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 2, 4, 9 i 10. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 5, 6, 7 i 8 zostaną opublikowane w dniu 27 […]

Read More →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 20 – 23 marca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn). Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości. Do Hali B wejściem B16 mogą […]

Read More →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, cyt. „Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu […]

Read More →

Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2018 r. https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,10326,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2018.html

Read More →