Informujemy, że udział w ślubowaniu w Teatrze Narodowym w dniu 22 września br. oznacza akceptację zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w Teatrze oraz zgodę na złożenie oświadczenia o stanie zdrowia.  Wszystkie działania wynikają z oficjalnych wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, […]

Więcej →

Informujemy, że uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy zostali wpisani na listę radców prawnych uchwałą Rady OIRP w Warszawie z dnia 19 sierpnia br., odbędzie się we wtorek 22 września br., w Teatrze Narodowym, pl. Teatralny 3 w Warszawie. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, uroczystość odbędzie się wyjątkowo bez udziału osób towarzyszących, w dwóch turach według […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 czerwca br. Osoby, które uzyskały wynik […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4, 5 i 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 czerwca br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można przesyłać pocztą lub składać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Biura OIRP w Warszawie, (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter). Osoby, które chcą wziąć udział w jednym ze ślubowań zaplanowanych we wrześniu br., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnych Nr 3 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 czerwca br. Wyniki […]

Więcej →

W nawiązaniu  do komunikatu Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r., w załączeniu przekazujemy instrukcje ustawienia daty stanu prawnego w systemie Legalis i Lex DVD. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe wytyczne w sprawie korzystania ze stanowisk SIP są następujące: „3.5  W […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2020 r. w następujących lokalizacjach: Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo, Hala E (Al. Katowicka 62, Nadarzyn): o Komisja Egzaminacyjna – wejście E1 o Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – wejście E3 o Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – wejście E4 o Komisja Egzaminacyjna Nr 4 – […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r. w następujących lokalizacjach: • Komisja nr 1, 2, 3, 4 i 8 – Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali E (Al. Katowicka 62, Nadarzyn); • Komisja nr 5 i 6 – EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa) […]

Więcej →