Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można wrzucić w zamknięteji podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Członkowskiego Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter), przesłać pocztą lub złożyć osobiściew Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej i dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 3, 5 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w Hali nr 1 (Komisja Egzaminacyjna i dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 2, 3, 4, 5) i w Hali nr 3 (dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 6, 7 i 8) (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa). Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, wskazany jest […]

Więcej →

Poniżej przekazujemy zaproszenia do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obsługi systemów informacji prawnej Lex i Legalis w wersjach dostępnych na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2023 r.

Więcej →

Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. […]

Więcej →