Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4, 6 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Osoby, które […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 1, 3 i 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można wrzucić w zamknięteji podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Członkowskiego Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter), przesłać pocztą lub złożyć osobiściew Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 8 i 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnej oraz […]

Więcej →

Informujemy, że koszt parkingu w EXPO XXI dla osób zdających egzamin to 4 zł za każdą rozpoczęta godzinę. W dniach 10 i 13 maja pobrany przy wjeździe bilet należy opłacić w parkomacie. W dniach 11 i 12 maja, ze względu na trwające w EXPO targi, cena biletów w parkomacie będzie wynosić 8 zł za pierwszą […]

Więcej →

Informujemy, że osoby zdające egzamin w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa mogą korzystać z parkingu w preferencyjnych cenach. Poniżej przekazujemy linki do zakupu biletów parkingowych online. Koszt biletu na cały dzień wynosi 15 zł. W przypadku dokonania płatności na miejscu, cena postoju wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę.   10.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1244&secretLinkKey=er10 11.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1245&secretLinkKey=er11 12.05.2022 https://bilety.legia.com/Stadium/Index?eventId=1246&secretLinkKey=er12 […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. w następujących lokalizacjach: Centrum EXPO XXI, Hala nr 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa): Komisja Egzaminacyjna i Komisje Egzaminacyjne nr 2-5 – wejście główne Centrum Konferencyjne Legia Warszawa (ul. Łazienkowska 3, Warszawa)  Komisja Egzaminacyjna nr 6 – sala Silver Club Lewy (II piętro),  Komisja Egzaminacyjna nr […]

Więcej →

W załączeniu przekazujemy zaproszenie na bezpłatne szkolenie online z obsługi Lex-a w wersji jaka zostanie udostępniona na stanowiskach z dostępem do systemów informacji prawnej na egzaminie radcowskim w 2022 r. Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 Organizatorem szkolenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej →

Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z instrukcją obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującą na egzaminie radcowskim w 2022 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i przetestowanie aplikacji AZEP dostępnej w wersji demonstracyjnej (link poniżej). https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →