Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br.

Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej. Z uwagi na skutki, jakie art. 110 k.p.a. wiąże z ogłoszeniem decyzji organu, ogłoszenie wyniku egzaminu następuje poprzez doręczenie uchwały. Wywieszenie list z wynikami w siedzibie OIRP lub ich publikacja na stronie internetowej ma wyłącznie walor informacyjny. Pracownicy Biura Rady nie udzielają telefonicznie informacji o wynikach.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@egzaminradcowski.pl. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko i nr komisji. W treści wiadomości proszę wpisać informację, z której części egzaminu chcą Państwo otrzymać kserokopie recenzji lub recenzji i pracy.

Kopie ww. dokumentów będą gotowe do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego i wydawane w godz. 9.00-16.00, w Dziale Aplikacji Biura Rady (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol nr II).

Załączniki

  • pdf K5 wyniki kody
    Data dodania: 28 maja 2024 11:51 Wielkość pliku: 237 KB