Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej. Z […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter) w godzinach9.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział w ślubowaniu zaplanowanym w pierwszej dekadzie lipca br., powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3, 6 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →