Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter) w godzinach9.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział w ślubowaniu zaplanowanym w pierwszej dekadzie lipca br., powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3, 6 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone przez publikację na stronie www.egzaminradcowski.pl oraz zostaną wywieszone w siedzibie Izby (przy wejściu do Działu Aplikacji) w następujących terminach: Komisja Egzaminacyjna – 27 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – 23 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – 20 maja 2024 r. o […]

Więcej →