Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 25 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje […]

Więcej →

Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (dalej: Rozporządzenie), zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI ,w Halach nr 1 i 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa).

Więcej →

Informujemy, że z myślą o osobach zdających egzamin Wolters Kluwer Polska przygotował bezpłatny „LEX do egzaminu”, czyli dostęp do pakietu LEX Kancelaria Prawna Premium wraz z LEX Kompas Orzeczniczy. Jest to komplet materiałów przydatnych podczas nauki do egzaminu. W załączniku przekazujemy szczegółowe informacje na temat zawartości pakietu, który będzie aktywny 90 dni. Pakiet można zamówić […]

Więcej →