Opublikowany przez ABP Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych należy wrzucić w zamkniętej i podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Członkowskiego Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter), w godzinach 9.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Osoby, […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Nr kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 18 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych Nr […]

Więcej →

Informujemy, że zawiadomienia o egzaminie radcowskim zostały wysłane w dniu 4 maja br. Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14). Komisja Egzaminacyjna – Hala nr 1, wejście główne; Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – Hala nr 1, wejście „H”; Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – Hala […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu radcowskiego.Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych.

Więcej →

Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2021 r. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r Przypominamy, że pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wzory informacji o wyborze sposobu rozwiązywania […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 18 – 21 maja 2021 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).19 maja 2021 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).20 maja 2021 r. […]

Więcej →