Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 24 czerwca 2019 r. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej należy potwierdzić w terminie do 14 czerwca br. poprzez rejestrację w formie elektronicznej. Brak rejestracji udziału w ślubowaniu uniemożliwi przygotowanie dla Państwa stosownych dokumentów.

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 1, 3, 4, 5, 6,7 8, 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 24 czerwca br., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Wyniki Komisji Egzaminacyjnej nr 9 zostaną opublikowane 23 kwietnia br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 26– 29 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Hali B, wejście B16 (al. Katowicka 62, Nadarzyn). 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne). 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne […]

Więcej →

Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2019 r. https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,14510,egzaminy-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w.html

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego […]

Więcej →