Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4, 6 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Osoby, które […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 1, 3 i 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnych […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można wrzucić w zamknięteji podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Członkowskiego Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter), przesłać pocztą lub złożyć osobiściew Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 8 i 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 10 maja br. Wyniki Komisji Egzaminacyjnej oraz […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. w następujących lokalizacjach: Centrum EXPO XXI, Hala nr 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa): Komisja Egzaminacyjna i Komisje Egzaminacyjne nr 2-5 – wejście główne Centrum Konferencyjne Legia Warszawa (ul. Łazienkowska 3, Warszawa)  Komisja Egzaminacyjna nr 6 – sala Silver Club Lewy (II piętro),  Komisja Egzaminacyjna nr […]

Więcej →

W załączeniu przekazujemy zaproszenie na bezpłatne szkolenie online z obsługi Lex-a w wersji jaka zostanie udostępniona na stanowiskach z dostępem do systemów informacji prawnej na egzaminie radcowskim w 2022 r. Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 Organizatorem szkolenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 26 marca 2022 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →

Opłata egzaminacyjna w 2022 r. wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych. Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2022 r.„

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej […]

Więcej →