Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone przez publikację na stronie www.egzaminradcowski.pl oraz zostaną wywieszone w siedzibie Izby (przy wejściu do Działu Aplikacji) w następujących terminach:

Komisja Egzaminacyjna – 27 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – 23 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – 20 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 4- 23 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 5 – 28 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 6 – 20 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 7 – 23 maja 2024 r. o godz. 12:00;

Komisja Egzaminacyjna Nr 8 – 20 maja 2024 r. o godz. 12:00.

Wyniki publikowane są według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br.

Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej. Z uwagi na skutki, jakie art. 110 k.p.a. wiąże z ogłoszeniem decyzji organu, ogłoszenie wyniku egzaminu następuje poprzez doręczenie uchwały. Wywieszenie list z wynikami w siedzibie OIRP lub ich publikacja na stronie internetowej ma wyłącznie walor informacyjny. Pracownicy Biura Rady nie udzielają telefonicznie informacji o wynikach.