Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu następuje wyłącznie w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej. Z […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 2, 4 i 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter) w godzinach9.00-16.00. Osoby, które chcą wziąć udział w ślubowaniu zaplanowanym w pierwszej dekadzie lipca br., powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w […]

Więcej →

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych Nr 3, 6 i 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego. Numer kodu znajduje się na potwierdzeniu odbioru pracy otrzymanym w dniu 23 kwietnia br. Ustalenie wyników egzaminu […]

Więcej →

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone przez publikację na stronie www.egzaminradcowski.pl oraz zostaną wywieszone w siedzibie Izby (przy wejściu do Działu Aplikacji) w następujących terminach: Komisja Egzaminacyjna – 27 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – 23 maja 2024 r. o godz. 12:00; Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – 20 maja 2024 r. o […]

Więcej →

Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w Hali nr 1 (Komisja Egzaminacyjna i dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 2, 3, 4, 5) i w Hali nr 3 (dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 6, 7 i 8) (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa). Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, wskazany jest […]

Więcej →

Informujemy, że egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI ,w Halach nr 1 i 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa).

Więcej →

Poniżej przekazujemy zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi systemu informacji prawnej Legalis w wersji dostępnej na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2024 r., które odbędzie się w poniżej wskazanych terminach: 26 marca 2024 r., godz. 17:00 3 kwietnia 2024 r., godz. 8:00 9 kwietnia 2024 r., godz. 17:00 16 kwietnia 2024 r., godz. […]

Więcej →

Poniżej przekazujemy zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi systemu informacji prawnej Lex w wersji dostępnej na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2024 r. Podczas egzaminu zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.Wersja ta różni się od standardowej wersji LEX-a, dlatego zapraszamy na bezpłatne szkolenie z jej obsługi. Bezpłatne […]

Więcej →