Poniżej publikujemy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Załączniki