Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Załączniki