Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych nr 2-6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki