Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych nr 2-8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki